Regler

HUSK !
Læs reglerne ved Arrild Fiskesø!
Har du et fangstnet? Har du en gokker (priest) og et kniv?
Ja - så kan du begynde!

Regler ved Arrild Fiskesø
Badning er forbudt (også for hunde)!
Gåture rundt om søerne er ikke tilladt!       
Det er ikke tilladt at grille!
Fisk er levende væsner, som skal behandles med respekt       
Fisk må kun optages af vand med fangstnet
Fisk skal aflives efter fangst med slag og afblødning
Fisk må ikke opbevares i net i søen
Fanget fisk må ikke genudsættes, hvis den har fået skader eller vurderes som ikke leve dygtig
Der må kun fiskes med 1 krog (1 enkelkrog eller 1 trekrog)        
Fiskeri med bly og blyhagl er forbudt i Danmark

Tilladt agn: Fluer kun med enkelkroge, kunstige lokker (med en krog), Power Bait, orm, melorm og bimadrikker. Andet agn er ikke tilladt!!
Pirkefiskeri er strengt forbudt (søen og flueåen) - ved overtrædelse gives der en bøde på 3500.- kr. (kontant) og man får en anmeldelse vedr. dyremishandling

Manglende overholdelse
af vores regler medfører øjeblikkelig bortvisning!